Запорізький національний університет

Офіційний сайт Нова версія
/ Головна сторінка ЗНУ / Університет / Факультети / Філологічний факультет  

Філологічний факультет

Декан факультету

кандидат філологічних наук, професор

Хом’як Тамара Володимирівна


навчальний корпус № 2 ЗНУ,

кабінет № 208

тел. (061) 289-12-94


Заступники декана

Заступник декана з навчальної роботи

Проценко Оксана Анатоліївна,

кандидат філологічних наук, доцент


навчальний корпус № 2 ЗНУ,

кабінет № 212

тел.: (061) 289-12-16


Заступник декана з виховної роботи

Ніколаєнко Валентина Миколаївна,

кандидат філологічних наук, доцент


навчальний корпус № 2 ЗНУ,

кабінет № 212

тел.: (061) 289-12-16


Заступник декана з наукової роботи

Мацегора Іван Леонідович,

кандидат філологічних наук, доцент


навчальний корпус № 2 ЗНУ,

кабінет № 212

тел.: (061) 289-12-16


Заступник декана з міжнародної роботи

Ліпкевич Ігор Григорович,

кандидат філологічних наук, доцент


навчальний корпус № 2 ЗНУ,

кабінет № 237

тел.: (061) 289-12-88


Заступник декана з профорієнтаційної роботи

Слижук Олеся Алімівна,

кандидат педагогічних наук, доцент


навчальний корпус № 2 ЗНУ,

кабінет № 232

тел.: (061) 289-12-75

Деканат факультету знаходиться за адресою:

вул. Жуковського, 66-б, навчальний корпус № 2 ЗНУ,

кабінет № 208, 210, 212; тел. (061) 289-12-94

e-mail: d-filf@znu.edu.ua

На філологічному факультеті здійснюється підготовка бакалаврів, спеціалістів і магістрів за освітніми програмами:

ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ: БАКАЛАВР

Спеціальність (напрям підготовки) - філологія

Спеціалізація (освітня програма) українська мова і література

Спеціалізації:

 • українське мовознавство
 • українське літературознавство
 • фольклористика
 • Форми навчання: денна й заочна

  Кваліфікація за дипломом: бакалавр філології, учитель української мови і літератури

  Спеціальність (напрям підготовки) - філологія

  Спеціалізація (освітня програма) мова і література (російська)

  Спеціалізації:

 • російське мовознавство
 • російське літературознавство
 • російська мова як іноземна
 • Форма навчання: денна

  Кваліфікація за дипломом: бакалавр філології, учитель російської мови і літератури

  Спеціальність (напрям підготовки) - філологія

  Спеціалізація (освітня програма) переклад (українська, російська, польська мови)

  Спеціалізації:

 • переклад у сфері ділової комунікації
 • художній переклад
 • Форма навчання: денна

  Кваліфікація за дипломом: бакалавр філології, перекладач з української, російської, польської мови

  Спеціальність (напрям підготовки) - філологія

  Спеціалізація (освітня програма) переклад (українська, російська, болгарська мови)

  Спеціалізації:

 • переклад у сфері ділової комунікації
 • художній переклад
 • Форма навчання: денна

  Кваліфікація за дипломом: бакалавр філології, перекладач з української, російської, болгарської мови

  ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ РІВЕНЬ: СПЕЦІАЛІСТ

  Спеціальність: українська мова і література

  Спеціалізації:

 • українське мовознавство
 • українське літературознавство
 • фольклористика
 • Форми навчання: денна й заочна

  Кваліфікація за дипломом: філолог, викладач української мови і літератури

  Спеціальність: мова і література (російська)

  Спеціалізації:

 • російське мовознавство
 • російське літературознавство
 • російська мова як іноземна
 • Форми навчання: денна й заочна

  Кваліфікація за дипломом: філолог, викладач російської мови і літератури; викладач англійської мови і літератури

  ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ: МАГІСТР

  Спеціальність (напрям підготовки) - філологія

  Спеціалізація (освітня програма) українська мова і література

  Спеціалізації:

 • українське мовознавство
 • українське літературознавство
 • фольклористика
 • Форми навчання: денна й заочна

  Кваліфікація за дипломом: магістр філології, викладач української мови і літератури у вищій школі

  Термін навчання: 1 рік 6 місяців

  Спеціальність (напрям підготовки) - філологія

  Спеціалізація (освітня програма) мова і література (російська)

  Спеціалізації:

 • російське мовознавство
 • російське літературознавство
 • російська мова як іноземна
 • Форми навчання: денна й заочна

  Кваліфікація за дипломом: магістр філології, викладач російської мови і літератури у вищій школі; викладач англійської мови і літератури

  Термін навчання: 1 рік 6 місяців

  На факультеті навчається 456 студенти, зокрема, на денній формі - 304 особи, на заочній – 152 осіб. На чотирьох кафедрах факультету працює 30 викладачів. Із них докторів наук, професорів – 4, кандидатів наук, доцентів – 26.

  Історія факультету

  Філологічний факультет – один із найстаріших в університеті – бере початок із часу заснування Запорізького інституту народної освіти, який було відкрито на базі педагогічного інституту в 1930 р. А вже 1933 р. було створено Запорізький державний педагогічний інститут із чотирма факультетами: історичним, мовно-літературним, фізико-математичним і природничим. Посаду декана мовно-літературного факультету впродовж 1933–1938 рр. обіймали Ц. А. Зінчук, Ф. М. Олійник, Н. Л. Солодкий, І. 3. Чекурлій.

  У час становлення інституту викладання мовознавчих дисциплін забезпечували Є. О. Батраченко, М. А. Жовтобрюх, Н. П. Нікітіна та ін.

  На кафедрі літературознавства викладали науковці, згодом відомі вчені України: М. Д. Бернштейн (лауреат Державної премії ім. Т. Г. Шевченка), О. Є. Засенко (д. філол. н., заступник директора, завідувач відділу Інституту літератури імені Т. Г. Шевченка НАН України), М. П. Тараненко (д. філол. н.).

  Із 1955–1956 н. р. факультет почав готувати спеціалістів широкого профілю – рідної та іноземної мов – і став називатися філологічним. Першим деканом філологічного факультету був к. філол. н. М. М. Сидоренко – згодом почесний доктор ЗНУ, заслужений працівник культури України.

  В минулому - корпус філологічного факультету

  У грудні 1955 р. за наказом Міністра вищої освіти УРСР кафедри української мови й української літератури було об’єднано. Новоствореною кафедрою, яка проіснувала до травня 1961 р., завідував М. П. Тараненко.

  У зв’язку з призначенням у 1961 р. на посаду завідувача кафедри української мови д. філол. н., проф. С. П. Самійленка було відкрито аспірантуру зі спеціальності “Українська мова”, перший випускник якої В. А. Чабаненко згодом успішно захистив кандидатську та докторську дисертації і впродовж 1985–1996 рр. очолював філологічний факультет. Посаду декана обіймали професори П. І. Білоусенко, О. Д. Турган; доценти В. П. Біломорець, А. С. Бровко, Ф. М. Борщевський, І. С. Олійник, М. М. Сидоренко, Т. Н. Тоцький, М. Т. Чемерисов. Сьогодні декан факультету к. філол. н., проф. Т. В. Хом’як.

  Нині на факультеті функціонує чотири кафедри, на яких працюють 34 викладачі, тридцять два з них мають наукові ступені і звання.

  Кафедра української мови (випускова) бере свій початок із часу заснування Запорізького інституту народної освіти, забезпечує викладання основного курсу “Сучасна українська мова” на філологічному факультеті. У складі кафедри – д. філол. н., проф. П. І. Білоусенко (завідувач кафедри); кандидати філологічних наук, доценти Л. П. Бойко, Н. О. Зубець, І. І. Ільченко, І. Г. Ліпкевич, С. В. Сабліна, Л. М. Стовбур; кандидати філологічних наук, старші викладачі О. В. Меркулова, Ю. В. Кравченко; ст. лаборант Д. В. Бабич.

  Із 1930 р. веде своє літочислення кафедра української літератури, яка також є випусковою. Викладання основного курсу “Історія української літератури” забезпечується колективом, до якого входять д. філол. н., проф. В. Ф. Шевченко; кандидати філологічних наук, професори В. О. Кравченко, Т. В. Хом’як; кандидати філологічних наук, доценти Н. В. Горбач (завідувач кафедри), Л. О. Костецька, Ю. Р. Кушнерюк, В. М. Ніколаєнко, О. А. Проценко, О. М. Січкар; кандидати педагогічних наук, доценти І. М. Бакаленко, О. А. Слижук; ст. лаборант Ю. В. Тютерева.

  У 1990 р. на філологічному факультеті створено кафедру українознавства, біля джерел якої стояв проф. В. А. Чабаненко. Сьогодні на кафедрі працюють кандидати філологічних наук, доценти Н. А. Грозовська, О. О. Стадніченко (завідувач кафедри), М. В. Стасик; кандитат історичних наук, доцент В. Г. Бондаренко; кандидати філологічних наук, старші викладачі Ю. В. Ласкава, І. В. Процик; ст. викладач В. М. Ткачук; асистент О. О. Шульга; ст. лаборант Н. Ю. Гринькіна. Ця кафедра забезпечує викладання курсів “Українська мова професійного спрямування” та “Історія української культури” для студентів усіх спеціальностей університету.

  Корпус філологічного факультету

  У 1930 р. засновано кафедру російської мови, а 1937 р. – кафедру російської літератури, перейменовану в 1997 р. на кафедру зарубіжної літератури. Шляхом реорганізації та злиття кафедр російської мови й зарубіжної літератури (2008 р.) створено кафедру російської філології, яка є випусковою для спеціальності “Мова і література (російська)” та “Переклад (українська, російська, польська / болгарська мови)” (з 2013 р.). До складу кафедри входять доктори філологічних наук, професори І. Я. Павленко (завідувач кафедри), В. Л. Погребна (за сумісництвом); кандидати філологічних наук, доценти Л. І. Дука, І. Л. Мацегора, О. В. Муравін, О. В. Темна, Т. О. Хейлік; асистент Н. В. Козленко; ст. лаборант Л. П. Огіренко.

  Неоціненними для розвитку факультету стали зусилля тих, хто нині перебуває на заслуженому відпочинку: А. Я. Бібли, О. А. Горб, Л. П. Денисенко, Н. М. Журавльової, В. К. Іваненка, Л. І. Кучеренко, А. Я. Мановицької, Л. В. Пацери, Л. В. Пащиної, В. Д. Семиряк, В. З. Табарєва, Г. Я. Томиліної та ін.

  Живою є пам’ять про професорів, доцентів, викладачів, лаборантів, які працювали на факультеті, зробили вагомий внесок у його розвиток і розквіт. Це І. І. Антонець, О. Г. Барабоха, С. К. Бисикало, Ф. М. Борщевський, А. С. Бровко, Ф. Т. Ващук, О. Т. Волох, Т. М. Воробйова, І. С. Граєвський, Д. А. Зінчук, В. М. Іванова, З. Л. Ідельс, І. Т. Купріянов, В. Ф. Маремпольський, К. М. Мізіна, І. Ф. Молдаван, Н. П. Москальова, В. І. Омельченко, І. С. Олійник, І. В. Пуха, С. П. Самійленко, М. І. Сапожніков, І. О. Сковородка, М. П. Тараненко, В. М. Тихомиров, В. М. Туркін, Т. М. Фадеєва, В. А. Чабаненко, Т. З. Чекурлій, М. Т. Чемерисов, Є. І. Чернов, Т. Г. Шевченко, І. Ж. Якубов та ін.

  Філологічний факультет підтримує тісні зв’язки з обласною організацією Спілки письменників України, адже більшість запорізьких письменників були його випускниками, зокрема М. А. Брацило, Л. Г. Геньба, І. Т. Купріянов, Г. Є. Літневський, М. Х. Лиходід, А. О. Лупинос, Г. І. Лютий, П. П. Ребро, А. З. Рекубрацький, К. І. Сушко, О. О. Шостак, Я. В. Яковенко та ін. Були членами СПУ викладачі факультету В. І. Омельченко, В. А. Чабаненко.

  Факультет тісно співпрацює з Інститутом української мови, Інститутом літератури, Інститутом мистецтвознавства, фольклористики та етнографії НАН України, Національним університетом ім. Тараса Шевченка, Київським національним педагогічним університетом ім. М. Драгоманова, Дніпропетровським національним університетом ім. Олеся Гончара, із центром наукових досліджень та Академією іноземних мов НАН України й іншими провідними навчальними й науковими закладами.

  Факультет підтримує зв’язки з навчальними та науковими закладами в Білорусії, Польщі, Болгарії, Словенії, Китаї, Канаді, з Товариством польської мови ім. Адама Міцкевича, Товариством болгарської культури. Студенти мають можливості факультативного вивчення польської та болгарської мов, проходження мовних практик за кордоном.

  Біля корпусу філологічного факультету нині

  На факультеті діють наукові школи проф. П. І. Білоусенка “Історична дериватологія української мови”, проф. І. Я. Павленко “Запорожжя в літературі та фольклорі”, проф. Т. В. Хом’як “Поетика художнього твору”, проф. В. Ф. Шевченка “Література й історія”. У руслі проблематики наукових шкіл на факультеті функціонує аспірантура за спеціальностями “Українська мова”, “Російська мова”, “Українська література”, “Російська література”, “Зарубіжна література”, спеціалізована вчена рада із захисту кандидатських дисертацій з української і романських мов, Південноукраїнський історико-дериватологічний центр, навчально-наукова лабораторія українознавчих студій.

  Навчальний процес на факультеті динамічний, оскільки можливості національного виховання розширюються завдяки популяризації досягнень науки й культури під час проведення конференцій, наукових і художніх читань, круглих столів тощо. У процесі навчання використовуються ресурси двох комп’ютерних аудиторій, кабінету польської мови, Світлиці, мережі Інтернет, читального залу філологічних наук, бібліотеки мультимедійних засобів навчання.

  Студенти отримують знання із сучасних української, російської, іноземних, латинської, старослов’янської мов, історії української та зарубіжної літератури, сучасного літературного процесу, літературної критики, фольклористики, теорії літератури, удосконалюють орфографічні, пунктуаційні, ораторські, стилістичні навички, поглиблено оволодівають англійською та іншими іноземними мовами, що дає їм можливості бути конкурентоспроможними на українському та європейському ринку праці.

  Уже стало традицією під час фольклорної й діалектологічної практик збирати матеріали у Запорізькому регіоні – колисці козацтва, та різних куточках України.

  Серед студентів-філологів чимало стипендіатів різноманітних проектів, олімпіад, конкурсів наукових робіт (А. Бабаніна, Н. Башук, Ю. Гринь, А. Дмитренко, А. Євсюкова, Н. Зубець, І. Ісаєв, А. Курносик, А. Островерха, А. Полякова, І. Рибалко, С. Сириця, О. Федько, І. Щедрін, О. Яценко та ін.).

  Студенти й викладачі факультету в час суцільної модернізації й відриву людини від своїх національно-історичних коренів намагаються зберегти й донести до інших особливості національної культури, звичаїв, обрядів. Із цією метою проводяться літературні свята і вечори, найпопулярнішими серед яких є Шевченківські свята, Дні української мови й писемності, свята-річниці з ушанування пам’яті відомих діячів української і зарубіжної культур, вертеп, студія писанкарства, а одна з аудиторій стала куточком української культури зі своєю назвою “Світлиця”.

  Різноманітне й цікаве дозвілля студентів філологічного факультету. Вони беруть активну участь в організації й проведенні університетських заходів «Дозвольте відрекомендуватися!», «Студентська весна», «Міс та містер ЗНУ», у святкуванні днів рідної мови, Шевченківських читань, ювілеїв визначних письменників, мовознавців і літературознавців, у роботі творчих та мистецьких студій.

  Філологічний факультет став стартом до високих професійних досягнень визначних науковців В. А. Чабаненка, П. І. Білоусенка, І. Я. Павленко, В. Л. Погребної, Г. Л. Токмань, Т. В. Гребенюк, О. М. Авраменка, письменників Петра Ребра, Григорія Лютого, Марини Брацило, Любові Геньби, Костянтина Сушка, Анатолія Рекубрацького, журналістів Володимира Москаленка, Дмитра Злочевського, Дениса Розенкова, Лесі Лютої, Анни Редько та багатьох інших відомих випускників.

  Сьогодні філологічний факультет – це факультет IV рівня акредитації, який, упевнено крокуючи в напрямі європейського освітянського простору, прагне зберігати й примножувати здобутки вітчизняної освіти й культури.

  Кафедри факультету

  української мови
  Завідувач кафедри – доктор філологічних наук, професор Білоусенко Петро Іванович.
  тел. 289-12-88

  української літератури
  Завідувач кафедри – кандидат філологічних наук, доцент Горбач Наталія Вікторівна
  тел. 289-12-75

  українознавства
  Завідувач кафедри – кандидат філологічних наук, доцент Стадніченко Ольга Олександрівна
  тел. 289-12-82

  російської філології
  Завідувач кафедри – доктор філологічних наук, професор Павленко Ірина Яківна тел. 289-41-05

  Можливості працевлаштування

  Випускники філологічного факультету можуть працювати вчителями, викладачами української мови і літератури, російської мови і літератури, зарубіжної літератури, іноземної мови (відповідно – англійської, німецької, французької, іспанської), філологами-дослідниками, науковими співробітниками, вихователями дошкільних навчальних закладів, методистами, інспекторами-методистами, педагогами-організаторами, графологами, фольклористами, редакторами, перекладачами, гідами-перекладачами, літературознавцями, письменниками, журналістами, коментаторами, теле- та радіоведучими, в державних, науково-дослідних та науково-інформаційних установах тощо. Кращі випускники можуть бути рекомендовані на науково-педагогічну роботу.

  Універсальний характер освіти, що надається спеціальністю «Переклад (українсько-російсько-болгарський)» та «Переклад (українсько-російсько-польський)», дає змогу випускникам працювати перекладачами з трьох мов (української, російської, болгарської або української, російської, польської), менеджерами, секретарями-референтами, гідами-перекладачами, перекладачами-консультантами, завідувачами відділів міжнародних зв'язків, у засобах масової інформації, видавництвах, рекламних агенціях, консультаційних рекламних службах, науково-дослідних установах, у навчальних закладах різних типів, а, отже, бути конкурентоспроможними на ринку праці не тільки нашого міста, але й України. Студенти філологічного факультету ЗНУ після закінчення можуть продовжити навчання в аспірантурі та докторантурі.

  04.03.2016 11:09
  Календар подій

  Це цікаво:

  Радио Університет Студентський портал Пороги

  © 2012 ЗНУ Запорізький національний університет, 69600, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66, тел./факс +38 (061)228-75-08
  Адреса електронної пошти веб-майстра webmaster@znu.edu.ua