Запорізький національний університет

Офіційний сайт Нова версія
/ Головна сторінка ЗНУ / Університет / Факультети / Математичний факультет  

Математичний факультет

Декан факультету: доктор технічних наук, професор Гоменюк Сергій Іванович

Телефон:

289-12-53


Деканат знаходиться за адресою:
вул. Жуковського 66 (І корпус ЗНУ), к. 18

Телефон:

289-12-60

На факультеті здійснюється підготовка бакалаврів, спеціалістів і магістрів за спеціальностями:

 • 014 «Середня освіта (математика)» (бакалаврат)
 • 014 «Середня освіта (інформатика)» (бакалаврат)
 • 111 «Математика» (бакалаври, спеціалісти та магістри)
  спеціалізації:
  • алгебра і теорія чисел;
  • математичний аналіз.
 • 113 «Прикладна математика» (бакалаври, спеціалісти та магістри)
  спеціалізації:
  • рівняння математичної фізики;
  • математичне і програмне забезпечення проблемно-орієнтованих систем;
  • індустріальна математики.
 • 121 «Інженерія програмного забезпечення» (бакалаври, спеціалісти та магістри)
  спеціалізації:
  • - програмування розподілених веб-систем;
  • - програмування мобільних систем.
 • 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні техології» (бакалаври, спеціалісти та магістри)
  спеціалізації:
  • - програмне забезпечення комп’ютерних систем;
  • - захист інформації в комп’ютерних системах;
  • - прикладна інформатика;
  • - математичне моделювання геоінформаційних систем.

Випускники спеціальності 111 «Математика» підготовлені до професійної діяльності в областях, що використовують математичні методи і комп'ютерні технології для створення і використання математичних моделей процесів і об'єктів, розробки ефективних математичних методів розв’язання актуальних задач науки, техніки, економіки та управління; програмно-управлінського забезпечення науково-дослідної, проектно-конструкторської та експлуатаційно-управлінської діяльності. Об'єктами професійної діяльності  математика є науково-дослідні інститути та центри, органи управління, освітні установи, промислове виробництво. Виходячи зі своїх кваліфікаційних можливостей випускник за спеціальністю 111 «Математика» може займати первинні посади: математик, інженер-програміст та інші.

Отримана кваліфікація (бакалавр, спеціаліст, магістр):
1. Бакалавр математики.
2. Математик.
3. Магістр математики. Викладач вищої школи (з математики).

Фахівці зі спеціальності 113 «Прикладна математика» беруть участь у розробці, застосуванні та впровадженні математичних моделей і методів при розв'язуванні задач у промисловості, техніці, економіці, керуванні, у теоретичних і прикладних наукових дослідженнях. Володіючи сучасними інформаційними технологіями, вони можуть працювати у сфері розробки і застосування прикладного і системного програмного забезпечення комп’ютерної техніки: інформаційних систем; баз даних; пакетів прикладних програм; систем підтримки прийняття рішень; графічних пакетів.
Випускники спеціальності 113 «Прикладна математика» можуть розробляти сучасне програмне забезпечення; Web-сайти; математичні та комп’ютерні моделі; ефективні обчислювальні алгоритми; сучасні комп'ютерні інформаційні системи; засоби ефективного пошуку, систематизації та збереження інформації тощо. Вони можуть працювати в IТ-компаніях, інформаційних центрах, банках, податкових установах, відділах статистики, органах державної влади, вищих навчальних закладах, науково-дослідницьких центрах, займаючи посади програмістів, системних аналітиків, адміністраторів комп’ютерних мереж, інженерів із застосування комп’ютерів, наукових співробітників.

Отримана кваліфікація (бакалавр, спеціаліст, магістр):
1. Бакалавр прикладної математики.
2. Програміст прикладний.
3. Магістр прикладної математики. Викладач вищої школи (з прикладної математики).

Студенти спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення» у процесі навчання роблять акцент на поглиблене вивчення сучасних технологій розробки програмного забезпечення. Випускники цієї спеціальності можуть обіймати наступні первинні посади: програміст, тестувальник програмного забезпечення, системний аналітик, системний адміністратор, WEB-дизайнер та інші. Випускники за фахом «Програмна інженерія» можуть працювати у спеціалізованих компаніях з розробки програмного забезпечення, у інформаційно-аналітичних та обчислювальних центрах великих підприємств та установ, а також у будь якій галузі, де застосовується програмне забезпечення. Вони можуть бути програмістами; керівниками проектів по розробці програмного забезпечення; системними аналітиками; спеціалістами по інтеграції програмного забезпечення; проектувальниками баз даних; спеціалістами з верифікації та оцінки якості програмного забезпечення; тестувальниками програмного забезпечення; спеціалістами з супроводу програмного забезпечення; фахівцями з адміністрування програмного забезпечення; адміністраторами комп'ютерних мереж
Навчання вмілому користуванню сучасною комп'ютерною технікою та програмним забезпеченням доповнюється освоєнням і комплексним застосуванням декількох мов програмування, з використанням при цьому сучасних інструментальних середовищ.

Отримана кваліфікація (бакалавр, спеціаліст, магістр):
1. Бакалавр інженерії програмного забезпечення.
2. Інженер програмного забезпечення комп’ютера.
3. Магістр з інженерії програмного забезпечення. Аналітик програмного забезпечення та мультимедіа.

Студентів спеціальності 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» навчають кваліфіковано розробляти і супроводжувати програмне забезпечення загального (бази даних, обчислювальні програмні комплекси, графічні пакети, видавничі системи тощо) і спеціалізованого призначення (криптографічний захист інформації, стеганографічні системи, моделювання геоінформаційних систем та ін.); вести науково-дослідну діяльність у галузі інформаційних технологій; виконувати адміністрування і консультування обчислювальних комплексів. Випускники цієї спеціальності можуть працювати у державних та комерційних установах, банках, на промислових підприємствах. Вони відповідають за проектування, розробку, впровадження та удосконалення комп'ютеризованих систем різного профелю, локальних обчислювальних мереж із розробкою відповідного програмного забезпечення. Займають посади системних та прикладних програмістів; адміністраторів баз даних та комп’ютерних мереж; інженерів з програмного забезпечення комп'ютерів; інженерів-системотехніків; викладачів вищих навчальних закладів.

Отримана кваліфікація (бакалавр, спеціаліст, магістр): 
1. Бакалавр комп’ютерних наук та інформаційних технологій.
2. Математик-програміст.
3. Магістр комп’ютерних наук та інформаційних технологій. Викладач вищої школи (з комп’ютерних наук та інформаційних технологій).

Випускники спеціальностей 014 «Середня освіта (математика)» та 014 «Середня освіта (інформатика)» окрім ґрунтовного вивчення професійно-орієнтованих дисциплін отримують фундаментальну педагогічну підготовку, що дозволяє їм займати первинні посади відповідного викладача у середніх навчальних закладах. 
Згідно з постановою Кабінету міністрів України від 12 липня 2004 р. N 882 «Питання стипендіального забезпечення» студентам педагогічних спеціальностей, що навчаються за кошти державного бюджету, розмір академічної стипендії збільшується на 20 %.

Отримана кваліфікація
1. Бакалавр середньої освіти. Вчитель математики та інформатики або Вчитель математики та економіки (за вибором студента).
2. Бакалавр середньої освіти. Вчитель інформатики та англійської мови або Вчитель інформатики, фахівець з інформаційних технологій (за вибором студента).

Отримана кваліфікація
1. Бакалавр середньої освіти. Вчитель математики та інформатики або Вчитель математики та економіки (за вибором студента).
2. Бакалавр середньої освіти. Вчитель інформатики та англійської мови або Вчитель інформатики, фахівець з інформаційних технологій (за вибором студента).

Навчання вмілому користуванню сучасною комп'ютерною технікою та програмним забезпеченням доповнюється освоєнням і комплексним застосуванням декількох мов програмування, з використанням при цьому сучасних інструментальних середовищ. Випускники факультету користуються у запорізькому регіоні заслуженим попитом на відомих підприємствах: «Мотор-Січ», «Прогрес», «Запоріжобленерго», «Запоріжсталь», у банках, навчальних та дослідних закладах, де працюють програмістами, адміністраторами комп'ютерних мереж, викладачами.

Провідні кафедри:

Кафедра математичного аналізу
Завідувач кафедри: к.т.н., доцент Гребенюк Сергій Миколайович
(V корпус ЗНУ, к. 318), тел.: 228-76-36
URL: http://kma-znu.ucoz.ru

Кафедра алгебри та геометрії
Завідувач кафедри: д.ф.-м.н., професор Приварников Аркадій Костянтинович
(V корпус ЗНУ, к. 218), тел.: 228-76-34

Кафедра математичного моделювання
Завідувач кафедри: Лісняк Андрій Олександрович
(V корпус ЗНУ, к. 220), тел.: 228-76-14

Кафедра інформаційних технологій
Завідувач кафедри: к.т.н., доцент Борю Сергій Юрійович
(І корпус ЗНУ, к. 39), тел.: 228-75-38
URL: http://kit.znu.edu.ua

Кафедра прикладної математики і механіки
Завідувач кафедри: д.т.н., професор Грищак Віктор Захарович
(V корпус ЗНУ, к. 215), тел.: 228-76-28

22.04.2013 10:01
Календар подій

Це цікаво:

Радио Університет Студентський портал Пороги

© 2012 ЗНУ Запорізький національний університет, 69600, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66, тел./факс +38 (061)228-75-08
Адреса електронної пошти веб-майстра webmaster@znu.edu.ua