Запорізький національний університет

Офіційний сайт Нова версія
/ Головна сторінка ЗНУ / Університет / Факультети / Юридичний факультет  

Юридичний факультет

Декан факультету — доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України КОЛОМОЄЦЬ ТЕТЯНА ОЛЕКСАНДРІВНА.

Деканат знаходиться за адресою:

пр. Леніна, 74 (V корпус ЗНУ), к. 210

Тел.: 228-76-16; 228-76-17(факс).

Напрям підготовки: Правознавство.

Випускники юридичного факультету (бакалавр права) можуть працювати на наступних посадах:

 • помічника голови суду;
 • державного виконавця;
 • консультанта нотаріуса;
 • інспектора відділу реєстрації актів цивільного стану;
 • інспектора відділу соціального захисту населення; інспектора відділу працевлаштування;
 • інспектора відділу кадрів;
 • інспектора митниць;
 • дізнавача правоохоронних органів та ін.

Магістри права можуть обіймати наступні посади:

 • суддя всіх ланок судової системи України;
 • прокурор, помічник прокурора;
 • слідчий (органів СБУ, МВС, прокуратури);
 • адвокат; нотаріус та інші посади установ юстиції;
 • юрисконсульт підприємств усіх форм власності;
 • викладач вищих навчальних закладів та ін.

Навчання на факультеті ґрунтується на останніх досягненнях вітчизняної та світової освіти, при цьому враховуються усі зміни в законодавстві, які пов’язані з розбудовою України як правової держави. На факультеті діє «Юридична клініка», яка надає безкоштовну правову допомогу населенню. Студенти юридичного факультету беруть участь у регіональних, всеукраїнських та міжнародних конференціях, симпозіумах, конгресах, семінарах, де посідають призові місця.

Студенти юридичного факультету проходять виробничу практику в прокуратурі, органах нотаріату, судових органах, органах внутрішніх справ, юридичних відділах державних підприємств та комерційних структур, провідних юридичних фірмах України. Після закінчення навчання вони отримують диплом юриста державного зразка, а якісні знання, вміння та навички застосовують на практиці.

На факультеті інтенсивно вивчають іноземну мову, що дає студентам можливість стажуватися за кордоном в юридичних вишах та міжнародних організаціях США, Франції, Великобританії, Німеччини.

На юридичному факультеті функціонують:

 • кабінет судової медицини;
 • комп’ютерні класи з виходом в Інтернет;
 • криміналістична лабораторія;
 • лабораторія дослідження проблем комп’ютерної злочинності;
 • спеціалізована аудиторія адміністративного та господарського права; спеціалізована аудиторія цивільного права;
 • лабораторія проблем нормотворчої діяльності та правозастосування;
 • три лекційні аудиторії з проекційними екранами;
 • бібліотека спеціалізованої юридичної літератури та кабінет спеціалізованої літератури іноземними мовами, які постійно поповнюються новітніми надходженнями з видавництв України та зарубіжних країн, електронними варіантами нормативно-правових актів, кваліфікаційними науковими роботами, публіцистичним матеріалом та бібліотечними каталогами видань спеціалізованої літератури з окремих дисциплін

Для активізації студентської наукової роботи на факультеті діє студентське наукове товариство, науково-пошукові групи на базі випускових кафедр, видається збірка наукових робіт молодих науковців, проводяться інтелектуальні студентські змагання.

Юридичний факультет є організатором та активним учасником щорічних Всеукраїнських інтелектуальних студентських змагань. На базі юридичного факультету ЗНУ проводяться Всеукраїнські студентські інтелектуальні змагання з адміністративного судочинства, з адміністративного права та процесу, Міжнародна науково-практична конференція «Запорізькі правові читання», Всеукраїнська студентська наукова конференція «Актуальні проблеми адміністративного права та процесу», «Правова освіта та правова наука в умовах сучасних трансформаційних процесів» тощо.

На факультеті відкрита аспірантура за спеціальностями 12.00.01, 12.00.02, 12.00.03, 12.00.07, 12.00.08, 12.00.09 (денна та заочна форми навчання). Працює спеціалізована Вчена рада із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук.

На факультеті видається спеціалізоване юридичне фахове видання «Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки» та електронне наукове фахове видання «Юридичний науковий електронний журнал».

Юридичний факультет співпрацює з провідними вишами та науковими закладами України, підтримує плідні стосунки із Українською правничою фундацією та українськими правничими студіями, Асоціацією правників України.

14.07.2014 11:58
Календар подій

Це цікаво:

Радио Університет Студентський портал Пороги

© 2012 ЗНУ Запорізький національний університет, 69600, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66, тел./факс +38 (061)228-75-08
Адреса електронної пошти веб-майстра webmaster@znu.edu.ua