Запорізький національний університет

Офіційний сайт Нова версія
/ Головна сторінка ЗНУ / Університет / Факультети / Економічний факультет  

Економічний факультет

Адреса факультету:

69063, м. Запоріжжя, проспект Соборний, 74

Телефон: (061) 764-44-76

Декан: доктор економічних наук, професор Череп Алла Василівна

Заступники декана:

З навчальної роботи – кандидат економічних наук, Чеверда Сергій Сергійович;

З виховної роботи – кандидат економічних наук, доцент, Сьомченко Вікторія Вікторівна;

З наукової роботи – кандидат економічних наук, Шевченко Юлія Олександрівна;

З профорієнтаційної роботи – кандидат економічних наук, доцент Скорнякова Юлія Борисівна;

З міжнародних зв’язків – старший викладач, Осаул Аліна Олександрівна;

З навчальної роботи заочного відділення – кандидат економічних наук, Денисов Костянтин Вікторович.

На факультеті діє 6 кафедр:

 • Кафедра міжнародної економіки, природних ресурсів і економічної теорії — зав. кафедри, д.е.н., професор Бабміндра Дмитро Іванович
  Тел. (061) 228-76-29
 • Кафедра фінансів, банківської справи і страхування — зав. кафедри, к.е.н., професор Бугай Володимир Зіновійович
  Тел. (061) 228-76-24
 • Кафедра економічної кібернетики — зав. кафедри, д.е.н., професор Максишко Наталія Костянтинівна
  Тел. (061) 228-76-41 http://economkib.zp.ua/
 • Кафедра обліку і оподаткування — зав. кафедри, д.е.н., професор Шмиголь Надія Миколаївна
  Тел. (061) 228-76-42
 • Кафедра управління персоналом і маркетингу — зав. кафедри, к.е.н., доцент Гельман Валентина Миколаївна
  Тел. (061) 228-76-25
 • Кафедра управління фінансово-економічною безпекою і проектами — зав. кафедри, к.е.н., доцент Лепьохін Олександр Васильович
  Тел. (061) 228-76-10.
 • На факультеті здійснюється підготовка таких освітньо-кваліфікаційних рівнів: бакалавр, спеціаліст, магістр за 6 напрямами:

  Напрям «Економічна кібернетика»

  Фахівець у сфері економічної кібернетики може:

  • стати адміністратором баз даних, системним програмістом або керівником інформаційних проектів;
  • займатись розробкою та впровадженням комп’ютерних програм з управління та обліку;
  • стати фахівцем-аналітиком в банку, в страховій компанії, на промисловому чи торгівельному підприємстві;
  • зробити кар’єру в органах державного управління, адже питання автоматизації процесів управління є актуальним всюди;
  • стати керівником підприємства або успішно розпочати власну справу, тому що хто володіє інформацією та вміє її використовувати, той володіє світом.

  Напрям «Облік і аудит»

  Фахівець у сфері обліку і аудиту може:

  • стати головним бухгалтером конкурентоздатного виробничого або торгівельного підприємства;
  • очолити бухгалтерію або фінансову службу комерційного банку чи іншої фінансової установи;
  • заснувати і очолити власну аудиторську службу;
  • зробити кар’єру в органах Державної податкової адміністрації;
  • зробити кар’єру в органах Контрольно-ревізійного управління;
  • стати керівником підприємства або успішно розпочати власну справу, адже облік є основою системи управління.

  Напрям «Фінанси і кредит»

  Фахівець у сфері фінансів та кредиту може:

  • очолити фінансову службу банку чи іншої фінансової установи, промислового або торгівельного підприємства;
  • успішно працювати провідним фахівцем або керівником комерційного банку;
  • стати провідним фахівцем або керівником страхової чи інвестиційної компанії;
  • зробити кар’єру в органах Державної податкової адміністрації;
  • зробити кар’єру в органах Державного Казначейства;
  • стати керівником підприємства або успішно розпочати власну справу, адже управління фінансами є основою процесу управління.

  Напрям «Міжнародна економіка»

  Фахівець у сфері міжнародної економіки може:

  • стати провідним фахівцем міжнародного відділу державної установи;
  • очолити валютне управління комерційного банку;
  • успішно працювати провідним експертом страхової, інвестиційної чи консалтингової фірми, що здійснює зовнішньоекономічну діяльність;
  • зробити кар’єру в органах Митної служби України; стати керівником підприємства або успішно розпочати власну справу в сфері зовнішньоекономічної діяльності, тому що за інтеграцією України в світовий економічний простір майбутнє.

  Напрям «Управління персоналом»

  Фахівець у сфері економіки праці може:

  • стати керівником або менеджером з персоналу на підприємствах різних видів діяльності й форм власності;
  • успішно працювати на посаді економіста з планування, економіста-статистика, економіста-демографа, економіста з праці;
  • знайти себе на посаді фахівця з аналізу ринку праці й питань зайнятості, фахівця-організатора соціально-побутового обслуговування, інспектора з соціальної допомоги;
  • успішно працювати інженером з організації і нормування праці, інженером з підготовки кадрів;
  • зробити кар’єру в органах державного управління - в регіональних і місцевих Центрах зайнятості, Пенсійному фонді, управліннях праці й соціального захисту населення;
  • стати керівником підприємства або успішно розпочати власну справу, адже наймані працівники є вирішальним фактором успіху будь-якої справи.

  Напрям «Маркетинг»

  Фахівець у сфері маркетингу може:

  • працювати на посадах маркетолога, маркетолога-аналітика, бренд-менеджера, менеджера зі збуту, менеджера з реклами, PR-менеджера;
  • стати директором з маркетингу;
  • очолювати рекламні агентства, відділ маркетингу підприємства.

  Напрям «Управління фінансово-економічною безпекою»

  Фахівець у сфері управління фінансово-економічною безпекою може:

  • стати керівником або провідним фахівцем служби фінансово-економічної безпеки на підприємствах різних форм власності, розробляти стратегію безпеки підприємства та його підрозділів, створювати програму розвитку підприємства;
  • успішно працювати на посаді фахівця з корпоративного управління;
  • стати відповідальним працівником з питань забезпечення фінансово-економічної безпеки комерційного банку (філії банку, іншої фінансової установи)
  • працювати експертом із зовнішньоекономічних питань, економічним радником, консультантом з економічних питань на підприємствах різних форм власності;
  • стати фахівцем з організації майнової та особистої безпеки суб’єктів господарювання;
  • займати посади керівника, директора, його заступника, керівника філії, іншого структурного підрозділу - суб’єкта охоронної діяльності, працювати на відповідних посадах в підрозділах безпеки банків та фінансових установ України.
  Напрям «Управління проектами»

  Фахівець у сфері управління проектами може:

  • стати головним інженером проекту;
  • працювати на посады головного фахівця-керіника проектного підрозділу в промисловості, будівництві, на транспорті, на підприємствах зв’язку;
  • очолювати відділ маркетингу;
  • стати спеціалістом з оцінки бізнесу, оцінки інтелектуальної власності;
  • науковий співробітник (проекти та програми у сфері матеріального та нематеріального виробництва);
  • фахівець з управління проектами та програмами у сфері матеріального (нематеріального) виробництва;
  • працювати ризик-менеджером, фінансовим менеджером, фінансовим аналітиком тощо.

  Напрям «Економіка довкілля і природних ресурсів»

  Фахівець здатний виконувати зазначену професійну роботу:

  • викладач вищого навчального закладу;
  • фахівець з економічного моделювання екологічних систем;
  • консультант з економічних питань;
  • радник з питань природокористування;
  • фахівець з управління природокористуванням;
  • фахівець з розміщення продуктивних сил та регіональної економіки.
  01.04.2016 16:21
  Календар подій

  Це цікаво:

  Радио Університет Студентський портал Пороги

  © 2012 ЗНУ Запорізький національний університет, 69600, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66, тел./факс +38 (061)228-75-08
  Адреса електронної пошти веб-майстра webmaster@znu.edu.ua