Запорізький національний університет

Офіційний сайт Нова версія
/ Головна сторінка ЗНУ / Університет / Факультети / Біологічний факультет  

Біологічний факультет

Декан: доктор фармацевтичних наук, професор Омельянчик Людмила Олександрівна.

Деканат знаходиться за адресою:
вул. Гоголя, 62 (III корпус ЗНУ), к. 312
Тел.:(061) 228-75-78 та(061) 289-12-06

Заступники декана

Заступник декана з навчальної роботи: к.б.н., доцент кафедри фізіології з курсом цивільної оборони Малько Максим Миколайович, тел.: 289-12-06

Заступник декана з наукової роботи: к.б.н., доцент кафедри імунології та біохімії Копійка Віра Вікторівна, тел.289-12-52

Заступник декана з виховної роботи: викл. кафедри хімії Ткачук Оксана Миколаївна, тел. 289-12-78

Заступник декана з міжнародної роботи: к.б.н., доцент кафедри мисливствознавства та іхтіології Рубцова Наталя Юріївна, тел.289-12-76

Напрями підготовки

На біологічному факультеті здійснюється підготовка бакалаврів, спеціалістів і магістрів за наступними спеціальностями та спеціалізаціями

«Біологія»— 6.040102, 7.0401201, 8.04010201
 • генетика
 • біохімія та імунологія
 • прикладна ентомологія
 • фізіологія людини і тварин
 • іхтіологія та аквакультура
«Генетика»— 8.04010209
 • генетика популяцій

«Екологія та охорона навколишнього середовища»— 6.040106, 7.04010601, 8.04010601

 • екологічна безпека
 • моніторинг довкілля
«Хімія»— 6.040101, 7.04010101, 8.04010101
 • аналітична хімія
 • хімія харчових продуктів
 • біоорганічна хімія
«Лісове і садово-паркове господарство»— 6.090103
 • садово-паркове господарство
 • мисливське господарство

«Мисливське господарство»— 8.09010302

Всього на факультеті навчається понад 900 студентів. На факультеті працює 58 викладачів: із них — 10 докторів наук, професорів та 40 кандидатів наук, доцентів.

Кафедри

Історія біологічного факультету Запорізького державного університету починається з 14 серпня 1987 р. Історичною базою факультету була кафедра загальної біології. Сучасна структура біологічного факультету включає 6 кафедр:

 • хімії (завідувач кафедри — доктор біологічних наук, професор Бражко Олександр Анатолійович), тел. 289-12-78.
 • садово-паркового господарства та генетики рослин (завідувач кафедри — доктор біологічних наук, професор Лях Віктор Олексійович), тел. 289-12-04;
 • фізіології з курсом цивільної оборони (завідувач кафедри — доктор біологічних наук, професор Бовт Валентина Дем’янівна), тел. 289-12-10,
 • імунології та біохімії (завідувач кафедри — к.б.н., доцент кафедри імунології та біохімії Копійка Віра Вікторівна), тел 289-12-52,
 • мисливствознавства та іхтіології (завідувач кафедри — доктор біологічних наук, професор Домніч Валерій Іванович), тел. 64-42-13;
 • загальної та прикладної екології та зоології (завідувач кафедри — доктор біологічних наук, професор Рильський Олександр Федорович), тел. 289-12-31.

За своїм професійним призначенням біологи, хіміки та екологи зосереджують зусилля на проблемах вивчення живих організмів різного рівня, розробці заходів щодо збереження біологічного різноманіття, раціонального використання природних ресурсів, охорони здоров’я з метою зміцнення незалежної української держави, підвищення економічного рівня та культурного прогресу.

Перспективи працевлаштування випускників

Біологи, хіміки та екологи, залежно від профілю та спеціалізації, можуть вести роботу в установах і закладах народної освіти — школах, технікумах (викладач біології, хімії), вищих навчальних закладах і науково-дослідних установах НАН України, хімічній промисловості (лабораторії по аналізу харчових продуктів, побутової хімії, нафтопродуктів), харчовій промисловості (лабораторії аналізу якості продукції – кондитерських фабрик, горілчаних заводів, пивзаводів, хлібопекарень, рибозаводів), міністерств – екобезпеки, охорони здоров’я, агрополітики, підприємствах комітету лісового господарства, охорони навколишнього середовища, рибінспекціях, діагностичних лабораторіях.

Випускники біологічного факультету можуть працювати на станціях захисту рослин, у системі карантинної служби, лабораторіях контролю за якістю продукції, у районних, міських та обласних лабораторіях контролю за станом природного середовища, у системі зеленого будівництва, пов’язаного з ландшафтним озелененням міських, промислових, рекреаційних територій та земель, які рекультивуються; у системі державного біомоніторингу, у науково-дослідних установах з проблем діагностики, клінічної біохімії та імунології, розробок теоретичних та експериментальних аспектів біохімії та імунології у філогенезі та онтогенезі, у санепідемстанціях. Вони також можуть працювати в громадських і державних мисливських підприємствах, лісгоспах, зоопарках, біосферних заповідниках, звірофермах, ставкових риборозплідних господарствах.

Студенти біологічного факультету ЗНУ після закінчення можуть продовжувати навчання в аспірантурі та докторантурі.

Контакти та співробітництво

Біологічний факультет підтримує ділові контакти та проводить спільні роботи з багатьма науковими центрами України, близького і далекого зарубіжжя: Інститут біоорганічної хімії і нафтохімії НАН України, Запорізький державний медичний університет, Криворізький ботанічний сад НАН України, Міський дитячий ботанічний сад, Інститут олійних культур, Інститут фізіології рослин та генетики НАН України, Національний заповідник о. Хортиця, Агропромисловий комплекс Запорізької атомної станції, НД сільськогосподарська станція, АО «Мотор Січ», Інститут біоорганічної, Запорізький ДМУ, Інститут гідробіології НАНУ, Інститут зоології НАНУ, Львівський НДУ епідеміології та гігієни, Університет Валенсія (Іспанія), Центральна лабораторія загальної екології (Болгарія), Тихоокеанський інститут рибного господарства (Росія), ЮгНИРО (Керч), Департамент рибної промисловості, База "Діти моря" Мотор Січ, Управління мисливського господарства, Ростовське мисливське господарство, Київський національний університет, Таврійський національний університет, Харківський національний університет, Університет (Санкт-Петербург), Інститут мікробіології РАН, Інститут колоїдної хімії води АНУ.

Для підвищення якості навчального процесу факультет запрошує спеціалістів-практиків: укладено угоди та підписано відповідно договори з дирекцією заповідника Асканія Нова, мисливським господарством о. Бірючий, кафедрою клінічної медицини інституту вдосконалення лікарів. Запрошуються також провідні вчені України, Німеччини та Росії. Традиційно викладачі факультету проходять стажування в провідних установах галузі.

Книга про біологічний факультет ЗНУ

24.09.2013 14:24
Календар подій

Це цікаво:

Радио Університет Студентський портал Пороги

© 2012 ЗНУ Запорізький національний університет, 69600, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66, тел./факс +38 (061)228-75-08
Адреса електронної пошти веб-майстра webmaster@znu.edu.ua